Custom Search

Rabu, 30 April 2008

Kata Serangkai dalam Bahasa Indonesia


Berikut ini adalah kata-kata serangkai yang dalam praktek penulisannya sering terjadi kesalahan yang penting sekali diperhatikan di dalam pembuatan karya ilmiah maupun skripsi. Kata-kata yang ditulis serangkai adalah sebagai berikut :
1. acapkali
2. adakalanya
3. akhirulkalam
4. alhamdulillah
5. astagfirullah
6. bagaimana
7. barangkali
8. bilamana
9. bismillah
10. beasiswa
11. belasungkawa
12. bumiputra
13. daripada
14. darmabakti
15. darmasiswa
16. dukacita
17. halalbihalal
18. hulubalang
19. kacamata
20. kasatmata
21. kepada
22. keratabasa
23. kilometer
24. manakala
25. manasuka
26. mangkubumi
27. matahari
28. olahraga
29. padahal
30. paramasastra
31. peribahasa
32. puspawarna
33. radioaktif
34. sastramarga
35. saputangan
36. saripati
37. sebagaimana
38. sediakala
39. segitiga
40. sekalipun
41. silaturahmi
42. sukacita
43. sukarela
44. sukaria
45. syahbandar
46. titimangsa
47. wasalam

Artikel Sejenis :Tidak ada komentar: